Zoeken
  • Dirk Schyvinck

Wat als we straks 100 worden? Het Japanse model.


Japan heeft recent rond het concept dat we langer en langer gaan leven een nieuwe Council for Designing the 100-year Life Society opgericht met alle belangrijke maatschappelijke stakeholders, inbegrepen de premier van Japan himself. Uiteraard is Japan koploper inzake een sterk verouderende maatschappij met sterftecijfers die geboortecijfers voorbijsteken. Tot voor kort drukte deze evolutie zowel financieel, maatschappelijk als mentaal op Japan als land en als bevolking. Veel plannen werden uitgedacht maar ademden van ver of van dicht altijd een 'grijze', pessimistische lucht. Met de oprichting van de Council klinkt op zijn minst een ander verhaal. Waarin niet alleen het 'oude' thema wordt behandeld maar vooral de impact van langer leven op meerdere domeinen.

Zo maakt men in Japan echt werk van het inzetten van robotics voor het tekort aan werkkrachten in de zorg. Technologie en demografie kunnen dus inderdaad mooi samengaan als een nieuwe combinatie van 'jong' en 'oud'!

Maar dat is verre van alles. Om een groot publiek bewuster te maken van het belang van een langer leven, zou zelfs een zogenaamd manga comic boek uitgegeven zijn, een typische Japanse cartoon over 100 jaar leven. Heel sprekend: op de cover prijkt een vrij jong Japans meisje. Eens te meer het bewijs dat longevity lang niet gelijk staat aan vergrijzing, maar een thema is dat belangrijk is voor ALLE generaties.


Zoals ik in het boek https://www.watalswestraks100worden.com/ aangaf, ligt dat aspect van longevity me heel nauw aan het hart. Dat Japan nu initiatief neemt, zou voor ons in het Westen het signaal moeten zijn om mee op de kar te springen. Want waar Japan vooral te maken heeft met de gevolgen van de babyboom in combinatie met een langere levensverwachting (maar wel degelijk in die volgorde), lijkt het effect van een stijgende levensverwachting in veel Westerse landen op termijn te gaan primeren op het effect van de opa/oma boom waarin we nu en de komende 20 jaar zitten. In tegenstelling tot wat velen beweren zal het demografisch effect (en de financiële gevolgen van de vergrijzing) niet wegebben nà 2040 wanneer de babyboomgeneratie ongeveer zal 'uitgestorven' zijn. 'Straks' wordt de helft van de pasgeboren meisjes namelijk meer dan 100 (zoals in Japan nu al het geval)... Het debat over vergrijzing moet dan ook dringend worden open gegooid en verruimd tot een plan. Een plan hoe we ons allemaal (en alle generaties!) kunnen voorbereiden om van een leven van 100 jaar een echte zegen te maken!

Wordt vervolgd!

15 keer bekeken

© 2017 Dirk Schyvinck for SiFconsultancy / Cover boek© Jan Erik Waider

0032 475 54 66 99

Voor lezingen, presentaties, colloquia, consulting...

  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • LinkedIn - Black Circle