Ontdek het boek

 
Wat als we straks 100 worden? HET BOEK

Wat als we straks 100 worden?

Soms klinkt het als een vloek. Terwijl we er net een zegen van moeten maken. Schyvinck beschrijft in zijn boek een andere visie op jong en oud. Hij pleit voor een jonge kijk op vergrijzing en een vernieuwende blik op de toekomst van het langere leven. 

Internationaal staat het thema van ‘longevity’ al langer op de maatschappelijke, politieke en economische agenda. Het zou jammer zijn als we in onze contreien die boot zouden missen. 

Hoofdstuk 1 gaat over de tsunami van het langere leven. 100 jaar worden is geen illusie maar een realiteit die snel dichterbij komt. Veel sneller dan men ons laat vermoeden. Hoofdstuk 2 gaat over het verhaal van jong en oud en hoe we daar niet langer verkeerdelijk tegen aan kunnen blijven kijken. Hoofdstuk 3 zet tegenover de vloek van de kosten van een verouderende maatschappij het ongelooflijk potentieel van de longevity economie in al haar tinten zilver en (g)oud.  Hoofdstuk 4 maakt een sprong. Want langer leven betekent meer dan extra jaren maar vooral extra leven. Elk jaar stijgt de levensverwachting met een dikke 2 jaar, dat is spreekwoordelijk zo'n 4 à 5 uur per dag. Een langere dag, maar ook een andere dag, een ander leven. Voor iedereen, van jong tot oud, waar het 'oude' model van leren, werken, rusten dringend nood heeft aan een nieuwe versie. Die versie zal fundamenteel meerfasig zijn en..ons 100-jarig leven fundamenteel ook anders gaan indelen. Uiteraard vraagt dat om verandering en innovatie. Sociale innovatie. Werk aan de winkel dus. In Hoofdstuk 5 gaan we in op de werven van longevity...

 
Longevity: we leven langer en langer en...
HOOFDSTUK 1

Of we nu kijken naar de gemiddelde levensverwachting of naar de (reële) levensduur, feit is dat beide al decennia aan het stijgen zijn. We worden, zowel technisch als in het ‘echte’ leven, steeds ouder en zullen dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook blijven doen. Met enige overdrijving

kunnen we hier spreken van de ‘wet van de langere

levensverwachting’. 

De modale levensduur (de meest voorkomende leeftijd bij overlijden) ligt voor de in 2014 geboren jongens op

 94 jaar. Voor in 2014 geboren meisjes op 97 jaar...we zijn dus goed op weg naar de 100. 

En dat hadden we de optimisten van Silicon Valley nog niet aan het woord gehoord. Volgens bepaalde onder hen is ouder worden  ‘kneedbaar’. Er staat een code op. Als er een code op staat, kan je die code kraken. En als je die code kan kraken, kan je ze ook hacken! Voor deze optimisten is de dood niet langer een metafysisch maar eerder een technisch probleem. Ook ouder worden is een technische aangelegenheid, een code die je kan kraken....

 
Extra jaren of extra leven?
HOOFDSTUK  4

..."Om de breuk met het verleden en heden niet te groot te

maken, gaan we ervan uit dat er nog steeds zoiets zal bestaan als een basisopleiding, evenals een of andere vorm van pensioen,maar dan wel veel korter dan wat we nu kennen. Uiteraard zal er nog voor een werkgever of als zelfstandige gewerkt worden. De aard en de inhoud van dat werk zal daarbij niet alleen grondig veranderen, maar er zullen vooral meer nieuwefases tussenschuiven. Periodes waarin we iets nieuws zullen leren of ervaring opdoen die ons tot frisse idee.n zal leiden.

Voor de eenvoud geven we de drie nieuwe fases een aparte naam: verkenning en exploratie, zelfmakerschap (wat iets anders inhoudtdan het zelfstandig zijn van vandaag) en een fase waarin we verschillende jobs terzelfdertijd zullen combineren als een soort portfolio. Die fases zullen elkaar overlappen en kunnen uiteraard meerdere keren tijdens een levensloop terugkomen, op zowat elke leeftijd. Alvorens ze nader te omschrijven moeten we ons het geheel vooral niet voorstellen als een lineaire noch als een chronologische (leeftijdsgebonden) opeenvolging van fases, maar eerder als een soort mozaiëk die we in eencirculaire zigzagbeweging zullen doorlopen. Terwijl we studeren gaan we al exploreren en experimenteren. Soms zullen we enkele maanden zelf iets beginnen te ontwikkelen, wetende dat we later ook nog voor een groot bedrijf zullen werken en nog later zullen aan-voelen dat het weer tijd wordt om te experimenteren voor we naar een volgend leven switchen." (...)

"Hoe zal ‘werken’ veranderen? Uiteraard zullen we langer moeten werken en zullen er meer fases komen. Gratton en Scott stellen dat we ons in het klassieke driefasige model te veel gefixeerd hebben op geld om te consumeren en het opbouwen van een vermogentje (inclusief huis) om later van te profiteren.In een langer leven met een korter rustpensioen  worden ook andere waarden belangrijk als we effectief veel langer gaan werken. Dat houdt vanzelfsprekend verband met wat we hierboven schreven over opleiding"....

© 2017 Dirk Schyvinck for SiFconsultancy / Cover boek© Jan Erik Waider

0032 475 54 66 99

Voor lezingen, presentaties, colloquia, consulting...

  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • LinkedIn - Black Circle